Indhold

 

Linket Elektroniske bøger indeholder bl.a. en dansk

og latinsk grammatik samt materiale om den danske

filosof Søren Kierkegaards liv og tanker. Der er også
nogle stavetræningsprogrammer samt et program

om Dr. Bachs blomstermedicin.

 

I linket Controls.rar findes en række rækkehjælpefiler,

som det kan være nødvendigt at installere i Windows

System Biblioteket, hvis man ikke har dem i forvejen!
- De øvrige links indeholder masser af superspændende

matematikprogrammer på både folkeskole og HF-niveau.


Orientering

 

Programmerne kan hentes (downloades) fra denne
hjemmeside (www.krakasoft.dk) og gemmes på den
besøgendes egen computer.

 

1) Højreklik på det LINK, du vil downloade fra.

2) Klik derefter med venstre musetast på: "Gem destination som.."

3) Angiv eventuelt hvor filen skal gemmes og klik på Knappen Gem.

 

De downloadede filer skal udpakkes med f.eks. WinRAR,

der kan downloades fra Download.com. Søgning på WinRAR

 

De udpakkede filer indeholder bl.a. vejledninger om brugen

af programmerne. Der ydes begrænset support (vedrørende

installation og anvendelse af disse) ved henvendelse via

mail til forfatteren Per H. Christiansen

  

 

Vilkår

 

Programmerne leveres "som de er", dvs. uden nogen form

for garanti for deres virkemåde. Hverken Forfatteren eller

forlaget Krakasoft kan pålægges nogen form for ansvar for

eventuelle skader, der kan henføres til brugen af dem.

 

Samtlige programmer er freeware. De må altså (vederlags)frit

benyttes, kopieres og videreformidles af enhver.

Med venlig hilsen

Per H. Christiansen